top of page

17

Let praxe

1.200+

Účastníků

4.400+

Obrázků

Integrita člověka je zásadní věc, která nám v životě chybí. Proč? Protože je nám nevědomá.

MINDSNAPSHOT

Mindsnapshot® je kreativní a praktická metoda cílená na zvědomování nevědomých vzorců chování. Poznáním a následnou vědomou prací dosahujeme průlomových změn v partnerských, mezilidských nebo obchodních vztazích.

Základem metody je obrázek

Slova jsou pro vyjádření naší osobnosti velmi omezená, základním nástrojem celé metody je tak práce s obrázkem. Nespočet vědeckých studií desetiletí ukazuje kreslení jako unikátní kombinaci motorických, senzorických a emocionálních vjemů, které nám tak umožní silně nahlédnout do sebe sama a prezentovat své “já”.

OBRÁZEK JE ZÁKLAD

PRÁCE VE SKUPINĚ

Skupina dá tvému obrázku sílu

Práce ve skupině umožňuje velmi silnou interakci, která zrychluje vaše osobní procesy a umožňuje dosáhnout velmi rychlé a silné změny. 

Skupinová práce je velmi vhodná pro týmovou dynamiku, zejména při řešení náročných strategických setkání či kritických situací.

Výcvik průvodců je velmi náročný proces, který je založený na intenzivním sebeuvědomování a odosobňování. Právě vnitřní procesy osobního vztahu průvodce k obrázku rozhodují o jeho schopnosti vědomě pracovat s obrázkem v rámci koučingu jednotlivce či skupiny.

PRŮVODCE JE KLÍČ K ÚSPĚCHU

Neosobní průvodce je základem úspěchu

Výcvik trvá 2 roky

Výcvik průvodce s obrázkem začíná 3 měsíčním intenzivním sebeuvědomovacím seminářem, během kterého si potenciální účastník ujasní, jestli se chce vydat na cestu. Ti, co se rozhodnout jít dále, absolvují 6 měsíční program, který se skládá z pravidelné měsíční pracovní skupiny, v rámci které řeší kazuistiku vlastních případů a pod vedením seniorního průvodce čistí svoje osobní perspektivy. Následuje další 3 měsíční seminář, po kterém 12 měsíců navštěvuje pravidelnou pracovní skupinu a každý kvartál absolvuje víkendový seminář. Po dvou letech dostává akreditaci, v případě, že splní její náročné podmínky. 

Chceš se stát průvodcem?

Chceš metodu využít pro svůj vlastní rozvoj?

Napiš nám, budeme tě informovat o otevřených seminářích.

bottom of page