top of page

Mír, živou a zdravou přírodu a dostatek vody považujeme za přirozené právo člověka.

MANIFEST aneb za čím stojíme

Respektujeme živou přírodu a v naší práci jednáme tak, abychom jí byl ku prospěchu. Učíme se žít v rovnováze s planetou, na které žijeme a nikdy nejednáme vědomě tak, abychom získávali zisk na její úkor a na úkor budoucích generací.

Respektujeme život druhého a jeho svobodné právo na sebevyjádření. Jeho svobodné právo na vztah k rodné zemi. Jeho svobodné právo na možnost volby.

Rozvíjíme sama sebe a hledáme sebevyjádření své vlastní jedinečnosti. Směřujeme ke své vnitřní svobodě, s odvahou hledáme skryté vzorce našich jednání a oceňujeme reflexi, kterou nám přináší naše okolí.

Rozvíjíme svůj vztah k přírodě a vnímáme ji jako partnera, o kterého se můžeme opřít. 

Tohle je manifest, podle kterého jednáme na svých projektech. A to jak dovnitř, tak ven. Příležitost k zisku nikdy nepřeváží naše hodnoty a principy.

bottom of page