TENTO STAV VNÍMÁME JAKO ZÁSADNÍ PROBLÉM DNEŠNÍ DOBY.

 

PRACUJEME NA TOM, ABY SE SITUACE ZLEPŠILA.

KDO JSME

JMENUJEME SE JAN A ALENA.

 

SOUSTŘEDÍME SE NA DVĚ KLÍČOVÉ PRIORITY.

(1)ROZVOJ A IMPLEMENTACE SEBEUVĚDOMOVÁNÍ DO STANDARDU VZDĚLÁVÁNÍ

A DO FIREMNÍCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ.

(2)ZRYCHLENÍ IMPLEMENTACE ENVIROMENTÁLNÍCH INOVACÍ DO REÁLNÉ PRAXE.

Inovaci nevnímáme jen jako konkurenční výhodu, ale jako přístup k věci na jehož konci je svoboda člověka, dostatek pitné vody, čisté přírody a čistého vzduchu.

VYTVÁŘÍME EKOSYSTÉM PRO ROZVOJ INOVACÍ A ZAKLÁDÁME VLASTNÍ PROJEKTY, KTERÉ ŘEŠÍ AKTUÁLNÍ CELOSPOLEČENSKÉ VÝZVY.  
 

STOJÍME SI ZA SVÝM A PRACUJEME GLOBÁLNĚ.

 

PŘIDEJTE SE!

 

SPOLUPRACUJEME NA ÚPRAVÁCH NAŠÍ KRAJINY

Blučina, ČR

Legend Of Earth z.s., Velká Rovná (Pacov), ČR

Podporujeme starosty, aby lépe rozuměli své krajině zpohledu jejího chování ve vztahu k vodě. Průkopníkem při řešení těchto otázek je starosta obce Blučina, Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D. Na fotce s krajinářskou architektou Kristýnou z Ateliéru K2N Landscape.

STOJÍME SPOLECNE

Jdeme kupředu společně s našimi partnery. Vážíme si jejich spolupráce a vzájemné podpory.

Lukáš Macenauer

Partner

Navigators Lab, Praha

Radek Hušek

Partner

AEInovace.cz, Praha

Klára Salzmann

Partner, Expert

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu

Jiří Malík

Partner, Expert

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu

Bohunka Vejražková

Partner

ONSENDO.CLUB, Praha

Jarda Pokorný

Spoluzakladatel

P&N Holding s.r.o. Praha

Jarda Kerouš

Partner

ONSENDO.CLUB, Praha

Filip Kačer

Spoluzakladatel

LEGENDofEARTH, Ovčín Rohan

Marek Jehlička

Spoluzakladatel

LANDSCANNER, Praha

ZALOŽILI JSME

BLOG&NOVINKY

#Socialstream

© 2019 by NEKOVARS.com

  • Facebook