Search
  • Jan Petr Nekovar

LEGEND OF EARTH

Updated: Mar 15, 2019

Sucha a silné větry, které v roce 2018 zasáhli rozsáhlé území naší republiky i celé Evropy, jsou signálem, který je bezpodmínečně nutné reflektovat a přijmout opatření. A to jak na úrovní každého jednotlivce či každé zahrady, až na úroveň celospolečenskou.

Chceme tak ve prospěch vody a udržitelnosti celého ekosystému vložit svoje zkušenosti a schopnosti do smysluplných projektů, které budou přinášet konkrétní dopady, které povedou k naší budoucnosti, která bude spojena s čistou pitnou vodou a zdravou přírodou.

Spolek Legenda Země (Legend of Earth) naplňuje priority, jejichž řešení vede k rychlé stabilizaci zadržování vody v krajině a k realizaci takových změn, které násobně zvýší naše zásoby pitné vody.V rámci těchto priorit pak vytváříme konkrétní projekty, které oslovují různorodé cílové skupiny. Na projektech kooperujeme s dalšími neziskovkami a spolky, čímž aktivně otevíráme témata konkrétní realizace a spojujeme úsilí nás všech jedním směrem. K zabezpečení pitné vody a zdravé přírody do naší budoucnosti.


To byl den, kdy jsme to odstartovali. Založili spolek a podepsali první variantu výzvy "Lidé Sobě".

Naše strategie stojí na dvou klíčových pilířích. Impact a Edukace. Pod slovem "Impact" vnímáme realizaci konkrétních aktivit s měřitelnými dopady na vývoj situace. Naším cílem je akcelerace implementace environmentálně prospěšných inovací do reálné praxe. V rámci "Edukace" se soustředíme na zážitkovou formu vzdělávání, která podporuje rozvoj vnímání. Z našeho pohledu lidé ztrácí přirozený vztah s přírodou a sami se sebou. Nepotřebují další informace. Naopak vnímáme silnou potřebu zastavení a redefinice stavu vnímané situace. Věci kolem nás se již skutečně mění. Rozhlédni se kolem sebe a chvilku to vnímej.


“Jsme nadšenci i profesionálové, kteří se rozhodli, že přiloží ruku k dílu. Spojujeme své síly pro udržení pitné vody a zdravé přírody. Sdílíme společně naši budoucnost.”

Zábava, radost a osobní zapojení v přírodě.

Když jsme pozorovali různé aktivity kolem revitalizace aktuálního stavu situace v přírodě kolem nás, nacházeli jsme často spíše bědování nad aktuálním stavem nebo neschopnost konkrétní akce. Náš pohled je jiný. Podstatou naší práce je probuzení vztahu k přírodě a k sama sobě. Sebehodnoty a vzájemného respektu. Z této změny již přirozeně vychází touha po přiložení rukou k dílu.


Organizaci řízení Legendy jsme tak uchopili jako velkou hru, kde se na scéně objevují rytíři kulatého stolu či patrioti Země vedle expertů na dopady či předsedy lokálních či oborových organizací. Říkáme:"Pojďme si to udělat jako zábavu a přitom opravíme planetu. Více se poznáme mezi sebou navzájem a budeme si sdílet, jak se nám to daří a vzájemně se inspirovat. Lidé Sobě!"Rytíři Kulatého Stolu - hlavní orgán řízení organizace, kde jsou zastoupeny všechny klíčové složky včetně jednotlivých sněmů aktivních členů.

240 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2019 by NEKOVARS.com

  • Facebook