AKTIVITY NAŠÍ SKUPINY JSOU RŮZNORODÉ A ZASAHUJÍ NĚKOLIK ROZDÍLNÝCH ODVĚTVÍ. VŠECHNY VŠAK SPOJUJE JEDNA ZLATÁ NIT NAŠEHO POSELSTVÍ.

 

VÍCE SEBEUVĚDOMOVÁNÍ, ČISTÉHO VZDUCHU A PITNÉ VODY.

 

NAŠÍM POSLÁNÍM JE ROZVOJ SEBEUVĚDOMOVÁNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÝCH VÝZEV SE SILNÝM ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLEMATIKU. 

MindSnapshot je efektivní sebeuvědomovací technika, která přispívá k dosažení integrity, autenticity a angažovanosti jednotlivce i týmu. Výborně doplňuje teorii situačního leadershipu a zvyšuje efektivitu náborových procesů.

Evoering

Je nový způsob vedení rozhovoru s jednotlivcem či týmem, který používá techniku MindSnapshot pro zrychlení procesu sebeuvědomování. Výsledkem aplikace tohoto typu vedení rozvojového pohovoru je zvýšení vnímání jednotlivce a jeho rychlejší dosažení vnitřní integrity, autenticity či opravdovosti  a angažovanosti. 

2KUCT-black_logo.png

Účetní a daňový servis skupiny. V rámci vývoje naší interní účetní správy ve skupině, jsme inovovali a automatizovali některé účetní a daňové operace.

 

Servis dnes již poskytujeme i externím zákazníkům a spolupracujeme s několika partnery na dalším vylepšení. 

Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu. 

V rámci ústavu prosazujeme obnovení hydrologického řežimu ČR a zvýšení efektivity klima adaptace krajiny, zejména z pohledu zádrže vody a biodiversity. Pracujeme na metodologii diagnostiky krajiny obce z pohledu 4 klíčových hrozeb: Sucho, přívalové deště, ztráta kvality půdy a přílišné oteplování extravilánu a intravilánu.

NAVI-logo12A.png

NAVIGATORsLAB je inovační a rozvojová laboratoř, která se soustředí na řešení inovací a rozvoje firem s důrazem na sebeuvědomování a rozvoj leadershipu s přesahem do společenské odpovědnosti. 

Zapsaný spolek ochránců přírody, který se soustředí na rozvoj vnímání vztahu člověka s přírodou a na zadržování vody v krajině.

Hlavním veřejným projektem je vytváření a koordinace lokálních pracovních skupin PRO VODU. 

Ovčín Rohan

Místo Síly Vaší Inspirace

Sebeuvědomovací rozvojové centrum, které se soustředí na intenzivní zážitek s přírodou. Je vytvářeno jako inspirativní tvůrčí centrum, které podporuje tvůrčího ducha a uvolnění. 

 

V rámci komunitních aktivit se věnuje projektům horizontálnímu

pěstování zeleniny, vermikompostování a chovu šneků. 

V rámci asociace se soustředíme na problematiku klima adaptace firem s důrazem na její komplexitu. Velká pozornost je dnes věnována mitigaci a snižování objemu CO2, nedílnou součástí jsou však i aktivity klima adaptace ve vztahu kregionu a společnosti, kde se firma nachází. A to jak z pohledu nakládání s energií, tak i z pohledu krajiny - dostatek vody, oteplování, biodiversita. Věříme, že spolupráce mezi resorty na vládní úrovni a mezi státní a soukormou sférou může přinést zrychlení naší klima adaptace. Hledáme cesty jak definovat klima rating a hodnotit firmy z pohledu jejich dopadu na klima.

Chceš investovat do firmy v portfoliu?

Chceš zrychlit svoje investice či zlepšit výběr portfolia? 

Hledáš investici pro svůj environmentální projekt?

Potřebuješ poradit jak dál nebo hledáš způsob, jak expandovat v zahraničí?

Máš nápad, jak rozšířit skupinu? Máš svou firmu a chceš se přidat?

Hledáš uplatnění a máš stejné poslání?

Napiš nám

© 2019 by NEKOVARS.com

  • Facebook