© 2019 by NEKOVARS.com

  • Facebook

MindSnapshot je efektivní sebeuvědomovací technika, která přispívá k dosažení integrity, autenticity a angažovanosti jednotlivce i týmu. Výborně doplňuje teorii situačního leadershipu a zvyšuje efektivitu náborových procesů.

Evoering

Je nový způsob vedení rozhovoru s jednotlivcem či týmem, který používá techniku MindSnapshot pro zrychlení procesu sebeuvědomování. Výsledkem aplikace tohoto typu vedení rozvojového pohovoru je zvýšení vnímání jednotlivce a jeho rychlejší dosažení vnitřní integrity, autenticity či opravdovosti  a angažovanosti. 

EnviChallenge

Komerční nadnárodní Asociace Environmentální Inovace. Soustředí se na zrychlení aplikace environmentálních inovací v konkrétní praxi. Ve své podstatě funguje jako inovační rozvojový akcelerátor, který se svými členy sdílí dosažené know-how a vybudovanou síť kontaktů. 

Akcelerujeme vaše inovační úsilí, které vede ke zlepšení environmentální problematiky. Poskytujeme akceleraci envi-startupům, SME firmám i korporátní či produktové inovaci. Pro chytrou změnu!

OTEVŘENO K INVESTICI 
2019
NAVI-logo12A.png

NAVIGATORsLAB je inovační a rozvojová laboratoř, která se soustředí na řešení inovací a rozvoje firem s důrazem na sebeuvědomování a rozvoj leadershipu s přesahem do společenské odpovědnosti. 

MindinTouch

Je profesní klub a akademie masérů a terapeutů, který prosazuje techniky sebeuvědomování do terapeutické praxe. Soustředí se na aplikaci techniky MindSnapshot v oblasti přípravy a psychohygieny terapeuta a na aplikaci Evoeringu v rámci terapeutické praxi. 

Zapsaný spolek ochránců přírody, který se soustředí na rozvoj vnímání vztahu člověka s přírodou a na zadržování vody v krajině.

Hlavním veřejným projektem je vytváření a koordinace lokálních pracovních skupin PRO VODU. 

Ovčín Rohan

Místo Síly Vaší Inspirace

Sebeuvědomovací rozvojové centrum, které se soustředí na intenzivní zážitek s přírodou. Je vytvářeno jako inspirativní tvůrčí centrum, které podporuje tvůrčího ducha a uvolnění. 

 

V rámci komunitních aktivit se věnuje projektům horizontálnímu

pěstování zeleniny, vermikompostování a chovu šneků. 

2KUCT-black_logo.png

Účetní a daňový servis skupiny. V rámci vývoje naší interní účetní správy ve skupině, jsme inovovali a automatizovali některé účetní a daňové operace.

 

Servis dnes již poskytujeme i externím zákazníkům a spolupracujeme s několika partnery na dalším vylepšení. 

Napiš nám